Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 29944

Seminars

April 12, 2017, Dr. Krzysztof Pancerz, “Sieci Petriego nad grafami ontologicznymi”

kpancerz

Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona koncepcja nowego modelu sieci Petriego pozwalającego operować na znacznikach będących pojęciami skojarzonych z miejscami sieci grafów ontologicznych. Sieci te są sieciami wysokiego poziomu. Opis ich dynamiki pozwala na sterowanie wykonywaniem tranzycji poprzez semantykę znaczników. …

April 5, 2017, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, “Petri nets as a tool for the construction and analysis of systems”

zspgAbstract: This talk presents the backgrounds on Petri nets including the definitions, properties, analysis methods, and examples.

The practical use of Petri nets is strongly dependent upon the existence of adequate computer tools. This talk provides also basic information …

April 4, 2017, Prof. Luis Baptista, Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal, “Using Restarts on Constraint Programming over Finite Domains”

lb

Abstract: Constraint Satisfaction Problems (CSPs) are a well-known case of NP-complete problems. They have extensive application in areas such as scheduling, timetabling, resources allocation, combinatorial mathematics, games and puzzles, and many other fields of computer science and engineering. Constraint …

March 29, 2017, Dr. Piotr Lasek, Clustering and visualization of a high-dimensional diabetes data set

pl2Abstract: Data clustering is one of the most commonly used methods of data mining. It can provide an analyst with important, yet unknown, insights about a processed data set. Clustering algorithms are widely used in business, scientific as well as …

8.03.2017, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, “A Method to Compare the Computational Complexity of Different Types of Fuzzy Petri Nets”

zspgAbstract:  The purpose of this presentation is to show how the computational complexity of different types of fuzzy Petri nets can be compared, without the use of Petri net languages.…

25.01.2017, mgr inż. Tadeusz Ruchlewicz, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Grupowa praca i współdzielenie dokumentów za pomocą przeglądarki Internetowej na przykładzie Office 365″

td

Streszczenie: Trend z wiązany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej do użytkowania różnych aplikacji bez konieczności instalacji oraz przechowywania danych w chmurze stwarza wiele nowych możliwości, także dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Komputer podłączony do Internetu może posłużyć do m in. współdzielonej pracy …

18.01.2017, dr Jolanta Wojtowicz, Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, “Metodologia transformacji rozmytej sieci Petriego do postaci układu cyfrowego”

Streszczenie: Referat dotyczy szczegółów transformacji rozmytej sieci Petriego dla schematu układu logicznego (cyfrowego), który oparto na module miejsca oraz module tranzycji. W prezentacji zostanie omówiona programowa implementacja wymienionych modułów oraz sposób ich połączenia w celu realizacji rozmytej sieci Petriego. Przedstawiona …

21.12.2016, dr inż. Krzysztof Pancerz, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Zbiory przybliżone i ontologie OWL”

kpStreszczenie: W referacie przedstawione zostaną wybrane przykłady powiązania teorii zbiorów przybliżonych oraz ontologii OWL. Z jednej strony, teoria zbiorów przybliżonych dostarcza narzędzi eksploracji danych z uwzględnieniem ich niejednoznaczności, nieprecyzyjności oraz niepełności. Z drugiej strony, ontologie pozwalają uwzględniać w procesach …

30.11.2016, dr inż. Piotr Lasek, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Początki i współczesne wyzwania wizualizacji danych”

plStreszczenie: Odkrywanie wiedzy z danych może oznaczać różne rzeczy dla różnych osób (np. odkrywanie struktury danych, wykrywania wzorców, reguł, itp.), ale wszystkich przypadkach wizualizacja pełni nieocenioną rolę. Może być wykorzystana w każdym kroku analizy, począwszy od wstępnej eksploracji, porzez generowanie …

23.11.2016, Prof. Petro Venherskyi, Information Systems Department, Franko National University of Lviv, Ukraine, “Water movement in hydro network: the case study of using GIS-services in Information Systems”

P. VenherskyiAbstract. During the presentation we will discuss a feasibility study of using GIS services for solving problems  related to visualization of spatial data. We will also review the existing solutions as well as some of the general functional schemes of …