Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 27377

News

March 29, 2017, Dr. Piotr Lasek, Clustering and visualization of a high-dimensional diabetes data set

pl2Abstract: Data clustering is one of the most commonly used methods of data mining. It can provide an analyst with important, yet unknown, insights about a processed data set. Clustering algorithms are widely used in business, scientific as well as …

8.03.2017, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, “A Method to Compare the Computational Complexity of Different Types of Fuzzy Petri Nets”

zspgAbstract:  The purpose of this presentation is to show how the computational complexity of different types of fuzzy Petri nets can be compared, without the use of Petri net languages.…

22.02.2016, dr Katarzyna Garwol, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Motywy, sposoby i cele wykorzystywania Internetu przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.”

kgStreszczenie: Tematem wystąpienia jest analiza motywacji, sposobów i czasu spędzanego w Internecie przez młodych użytkowników sieci. Autor przeprowadza analizę wpływu Internetu na zmianę stylu życia młodych ludzi, która wiąże się ze stałym i nieograniczonym dostępem do sieci. Badania zostały przeprowadzone …

25.01.2017, mgr inż. Tadeusz Ruchlewicz, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Grupowa praca i współdzielenie dokumentów za pomocą przeglądarki Internetowej na przykładzie Office 365″

td

Streszczenie: Trend z wiązany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej do użytkowania różnych aplikacji bez konieczności instalacji oraz przechowywania danych w chmurze stwarza wiele nowych możliwości, także dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Komputer podłączony do Internetu może posłużyć do m in. współdzielonej pracy …

18.01.2017, dr Jolanta Wojtowicz, Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski, “Metodologia transformacji rozmytej sieci Petriego do postaci układu cyfrowego”

Streszczenie: Referat dotyczy szczegółów transformacji rozmytej sieci Petriego dla schematu układu logicznego (cyfrowego), który oparto na module miejsca oraz module tranzycji. W prezentacji zostanie omówiona programowa implementacja wymienionych modułów oraz sposób ich połączenia w celu realizacji rozmytej sieci Petriego. Przedstawiona …

21.12.2016, dr inż. Krzysztof Pancerz, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Zbiory przybliżone i ontologie OWL”

kpStreszczenie: W referacie przedstawione zostaną wybrane przykłady powiązania teorii zbiorów przybliżonych oraz ontologii OWL. Z jednej strony, teoria zbiorów przybliżonych dostarcza narzędzi eksploracji danych z uwzględnieniem ich niejednoznaczności, nieprecyzyjności oraz niepełności. Z drugiej strony, ontologie pozwalają uwzględniać w procesach …

30.11.2016, dr inż. Piotr Lasek, Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, “Początki i współczesne wyzwania wizualizacji danych”

plStreszczenie: Odkrywanie wiedzy z danych może oznaczać różne rzeczy dla różnych osób (np. odkrywanie struktury danych, wykrywania wzorców, reguł, itp.), ale wszystkich przypadkach wizualizacja pełni nieocenioną rolę. Może być wykorzystana w każdym kroku analizy, począwszy od wstępnej eksploracji, porzez generowanie …

23.11.2016, Prof. Petro Venherskyi, Information Systems Department, Franko National University of Lviv, Ukraine, “Water movement in hydro network: the case study of using GIS-services in Information Systems”

P. VenherskyiAbstract. During the presentation we will discuss a feasibility study of using GIS services for solving problems  related to visualization of spatial data. We will also review the existing solutions as well as some of the general functional schemes of …

26.10.2016, dr Monika Piróg-Mazur, Instytut Inżynierii Technicznej, PWSTE w Jarosławiu, “Pozyskiwanie i modelowanie wiedzy dla inteligentnego systemu wytwarzania”

mpmStreszczenie: W referacie przedstawiony zostanie przykład zastosowania Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowany projekt opiera się na bazie wiedzy pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym od ekspertów, którzy byli w stanie wyrazić swoją wiedzę w postaci werbalnej. Projekt …

19.10.2016, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, Chair of Computer Science, University of Rzeszów, “Fuzziness in Petri Nets”

zspgAbstract:  In 1988, Looney proposed in his seminal paper, Fuzzy Petri Nets for Rule-based Decision Making, to modify the classical Petri net model to allow fuzzy rule-based reasoning by propositional logic. Since then, several authors, from the Petri net and …