Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 46560

2015

Selected publications in 2015

Proceedings of international conferences

 1. Provotar, O.: Fuzzy Systems of Logical Inference and Their Applications. In proceedings of 24th International Workshop “Concurrency, Specification & Programming”, Rzeszow, Poland, 2015. pp.111 – 120.
 2. Suraj, Z., Grochowalski, P., Bandyopadhyay Sibasis: Optimization of Backward Fuzzy Reasoning Based on Rule Knowledge. In: Proc. Int. Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2015), Rzeszów, Poland, September 28-30, 2015, University of Rzeszów, 2015, pp. 177-186.
 3. Suraj, Z., Lasek, A.: Inverted Fuzzy Implications in Backward Reasoning Without Yager Implication. In: Proc. Int. Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2015), Rzeszów, Poland, September 28-30, 2015, University of Rzeszów, 2015, pp. 187-195.
 4. Lasek P.: Instance-Level Constraints in Density-Based Clustering, In Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2015), Rzeszów, Poland, 2015.
 5. Paja, W.: „Estymacja i selekcja cech z zastosowaniem informacji ukrytej w modelach regułowych”, Materiały Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”, 23-25 września 2015
 6. Paja, W., Pancerz, K.: “Estimation and Feature Selection by Application of Knowledge Mined from Decision Rules Models”, Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, part 2, Sept. 28-30, 2015, pp. 57-68 Rzeszow, Poland
 7. Jaskuła, B., Szkoła, J., Pancerz, K., Derkacz, A.: Eye-tracking Data, Complex Networks and Rough Sets: an Attempt Toward Combining Them. In: Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (BICT’2015), New York City, New York, USA, December 3-5, 2015.
 8. Schumann, A., Pancerz, K.: A Rough Set Version of the Go Game on Physarum Machines. In: Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (BICT’2015), New York City, New York, USA, December 3-5, 2015.
 9. Schumann, A., Pancerz, K.: Petri Net Models of Simple Rule-Based Systems for Programming Physarum Machines: Extended Abstract. In: Z. Suraj, L. Czaja (Eds.), Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2015), Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Vol. 2, pp. 155-160.
 10. Paja, W., Pancerz, K.: Estimation and Feature Selection by Application of Knowledge Mined from Decision Rules Models. In: Z. Suraj, L. Czaja (Eds.), Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2015), Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Vol. 2, pp. 57-68.
 11. Jaskula, B., Pancerz, K., Szkola, J.: Toward Synchronization of EEG and Eye-tracking Data Using an Expert System: Extended Abstract. In: Z. Suraj, L. Czaja (Eds.), Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2015), Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Vol. 1, pp. 196-198.
 12. Pancerz, K., Derkacz, A., Gomuła, J.: Consistency-Based Preprocessing for Classification of Data Coming from Evaluation Sheets of Subjects with ASDs. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Position Papers of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Lodz, Poland, September 13-16, 2015, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 6, PTI, Warsaw, 2015, pp. 63-67.
 13. Schumann, A., Pancerz, K.: Interfaces in a Game-Theoretic Setting for Controlling the Plasmodium Motions. In: Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS’2015), Lisbon, Portugal, January 12-15, 2015, pp. 338-343.
 14. Wojtowicz, J., Wojtowicz, H., Wajs, W.: Simulation of Electrohydrodynamic Phenomenon using Computational Intelligence Methods, 19th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2015, s. 188-196, Procedia Computer Science 60, Elsevier 2015.

Philadelphia list

 1. Maciura Ł., Bazan J.: Granular computing in mosaicing of images from capsule endoscopy, Natural Computing, , pp. 569–577, Springer, 2015.
 2. Pancerz, K., Lewicki, A., Tadeusiewicz, R.: Ant-Based Extraction of Rules in Simple Decision Systems over Ontological Graphs. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 25 (2), 2015, pp. 377-387.
 3. Pancerz, K., Schumann, A.: Rough Set Models of Physarum Machines. International Journal of General Systems, Vol. 44 (3), Taylor & Francis, 2015, pp. 314-325.

Indexed in Web of Science

 1. Suraj, Z., Lasek, A.: Inverted fuzzy implications in backward reasoning, Proc. 6th Int. Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), June 30 – July 3, 2015, Warsaw, Poland, LNCS 9124, pp. 354-364.
 2. Suraj, Z.: Modified Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-Based Systems. In: Proc. 15th Int. Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (RSFDGrC 2015, November 20-23, 2015, Tianjin, China, pp. 196-206, LNAI 9437, Springer, Heidelberg (2015).
 3. Godfrey P., Gryz J., Lasek P., Razavi N.: Skydive: An Interactive Data Visualization Engine. In IEEE Symposium on Large Data Analytics and Visualization, Chicago, USA, October 25-26., 2015.
 4. Rudnicki W.R., Wrzesień M. and Paja W.: All relevant feature selection methods and applications, In: U. Stańczyk, L. Jain (Eds), Feature selection for data and pattern recognition, Studies in Computational Intelligence, vol. 584, Springer-Verlag, Germany, 2015, pp. 11-28
 5. Paja, W.: “Medical diagnosis support and accuracy improvement by application of total scoring from feature selection approach” in 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), vol., no., pp.281-286, 13-16 September 2015.
 6. Schumann, A., Pancerz, K.: Roughness in Timed Transition Systems Modeling Propagation of Plasmodium. In: D. Ciucci, G. Wang, S. Mitra, W.-Z. Wu (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT’2015), Tianjin, China, November 20-23, 2015, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 9436, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, pp. 482-491.
 7. Schumann, A., Pancerz, K.: PhysarumSoft – a Software Tool for Programming Physarum Machines and Simulating Physarum Games. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Lodz, Poland, September 13-16, 2015, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 5, PTI, Warsaw, pp. 607-614.
 8. Pancerz, K.: On Selected Functionality of the Classification and Prediction Software System (CLAPSS). In: Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies (IDT’2015), Zilina, Slovakia, July 7-9, 2015, pp. 267-274.

Edition of monographs in English

 1. Suraj, Z., Czaja, L. (Eds.), Concurrency, Specification and Programming, Vol. 1, 24th International Workshop, CS&P 2015, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Proceedings, University of Rzeszow. (258 stron)
 2. Pancerz, K., Zaitseva, E. (Eds.): Computational Intelligence, Medicine and Biology: Selected Links. Studies in Computational Intelligence, vol. 600, Springer International Publishing, 2015.

Chapters in monographs and collaborative works

 1. Schumann, A., Pancerz, K.: p-Adic Computation with Physarum. In: Adamatzky, A. (Ed.), Advances in Physarum Machines: Sensing and Computing with Slime Mould. Emergence, Complexity and Computation, Vol. 21, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, pp. 619-649.
 2. Pancerz, K., Schumann, A.: Some Issues on an Object-Oriented Programming Language for Physarum Machines. In: Bris, R., Majernik, J., Pancerz, K., Zaitseva, E. (Eds.), Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Studies in Computational Intelligence, vol. 606, Springer International Publishing, 2016, pp. 185-199.
 3. Pancerz, K., Mich, O., Burda, A., Gomuła, J.: A Tool for Computer-Aided Diagnosis of Psychological Disorders Based on the MMPI Test: An Overview. In: Bris, R., Majernik, J., Pancerz, K., Zaitseva, E. (Eds.), Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Studies in Computational Intelligence, vol. 606, Springer International Publishing, 2016, pp. 201-213.

Chapters in monographs in Polish

 1. Garwol K.: Niewola cyfrowa zagrożeniem dla wolności, Wartości w pedagogice [w:] Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistnienia wartości, Furmanek W (red.), Długosz A. (red.), Rzeszów 2015, s. 256-264.
 2. Garwol K.: Wirtualna przestępczość realnym zagrożeniem dla e-gospodarki [w:] E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Partycki S (red.), Lublin 2015, s. 340-350.

Journals from the list B

 1. Garwol K.: Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów [w:] Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy nr 4(14)2015, Walat W (red.), Lib W (red.), Rzeszów 2015, s. 185-190.
 2. Garwol K.: Wpływ seksualizmu w sieci na młodych użytkowników internetu [w:] Edukacja-Technika-Informatyka Kwartalnik Naukowy nr 4(14)2015, Walat W (red.), Lib W (red.), Rzeszów 2015, s. 203-208.
 3. Maciura Ł., Wojciechowski K.: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metodą rozrostu, Przegląd Elektrotechniczny, 2015.
 4. Schumann, A., Pancerz, K., Szelc, A.: The Swarm Computing Approach to Business Intelligence. Studia Humana, Vol. 4, Issue 3, De Gruyter, 2015, pp. 41-50.
 5. Bielak, J., Kowerski, M., Burda, A., Pancerz, K.: Modelling and Forecasting Cash Withdrawals in the Bank. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Vol. 13 (4), 2015, pp. 165-177.

Monographs

 1. Maciura, Ł.: Mosaicing of Images from Capsule Endoscopy, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, 173 pages.

Other

 1. Pancerz, K.: Toward Qualitative Assessment of Rough Sets in Terms of Decision Attribute Values in Simple Decision Systems over Ontological Graphs. In: J.F. Peters, A. Skowron, D. Ślęzak, S. Nguyen, J. Bazan, (Eds.), Transactions on Rough Sets XIX, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8988, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 83-94.
 2. Terletskyi, D.A.,,Provotar, O.: Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. USA, 2015. International Scientific Journal Cybernetics and System Analysis, Vol. 51, no. 1., pp. 34–40.

Selected conferences in 2015

International foreign conferences

 1. IEEE Symposium on Large Data Analytics and Visualization, Chicago, USA, October 25-26, 2015.
 2. 15th International Joint Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (RSFDGrC), Tianjin, China, November 20-23, 2015.
 3. 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (BICT’2015), December 3-5, 2015, New York City, New York, USA.
 4. The 2015 International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS’2015): the 10th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT’2015) and the 16th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (RSFDGrC’2015), November 20–23, 2015, Tianjin, China.
 5. Physarum Machines: Slime Mould Computing and Novel Computing Substrates, Satellite Workshop of the 13th European Conference on Artificial Life (ECAL’2015), July 20, 2015, York, United Kingdom.
 6. The International Conference on Information and Digital Technologies (IDT’2015), July 7-9, 2015, Zilina, Slovakia.

International conferences in Poland

 1. 6th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), Warsaw, Poland, June 30 – July 3, 2015.
 2. 24th International Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2015), Rzeszów, Poland, September 28-30, 2015.
 3. 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 5th International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications (AIMA’15), Łódź, Poland, September 13-16, 2015.
 4. Rough Set Theory Workshop (RST’2015), June 29, 2015, Warsaw, Poland.
 5. Cybernetic Modeling of Biological Systems (MCSB’2015), May 14-15, 2015, Kraków, Poland.

Domestic conferences

 1. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 23-25 wrzesień 2015.
 2. XIV Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie”, Krynica Zdrój, 17-21 V 2015.

Comments are closed.