Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 34746

April 12, 2017, Dr. Krzysztof Pancerz, “Sieci Petriego nad grafami ontologicznymi”

kpancerz

Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona koncepcja nowego modelu sieci Petriego pozwalającego operować na znacznikach będących pojęciami skojarzonych z miejscami sieci grafów ontologicznych. Sieci te są sieciami wysokiego poziomu. Opis ich dynamiki pozwala na sterowanie wykonywaniem tranzycji poprzez semantykę znaczników. Proponowany model sieci może zostać wykorzystany do wysokopoziomowego modelowania zadań robotów. W wewnętrznych mechanizmach sterowania robotów, na wyższych poziomach abstrakcji, budowany może być pojęciowy model otoczenia, w którym działają. Proponowany model sieci Petriego wpisuje się w zainspirowane przez L. Zadeha, symbolicznym określeniem “computing with words”, operowanie na słowach, pojęciach i stwierdzeniach języka naturalnego w procesach przetwarzania danych.

Comments are closed.