Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 34746

May 17, Dr. Krzysztof Pancerz, “Miara niespójności dla prostych systemów decyzyjnych nad grafami ontologicznymi.”

kpancerzStreszczenie: Główną ideą zbiorów przybliżonych jest aproksymacja danego zbioru obiektów poprzez inne zbiory obiektów nazywane zbiorami elementarnymi tworzącymi podstawowe granule wiedzy.  Aproksymacja może być dokładna lub przybliżona. Z aproksymacją przybliżoną mamy do czynienia gdy system decyzyjny jest niespójny. W referacie pokazane zostanie, że dodanie informacji o relacjach semantycznych pomiędzy wartościami atrybutu decyzyjnego (w postaci grafu ontologicznego) pozwala na ilościową ocenę podstawowych granul wiedzy aproksymujących dany zbiór obiektów. Rozważane są fundamentalne paradygmatyczne relacje semantyczne. Miara oceniająca granule ma charakter rozmyty i jest miarą charakteryzującą istniejące niespójności w systemie decyzyjnym.

Comments are closed.