Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 34746

May 24, 2017, Dr. Paweł Drygaś, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego UR, “Normy trójkątne i ich uogólnienia na kratach”

Streszczenie: Ideą zbiorów rozmytych wprowadzonych przez L. Zadeha w 1965 r. było rozszerzenie zbioru wartości funkcji przynależności elementu do zbioru (zwanej też funkcją charakterystyczną zbioru) ze zbioru {0,1} na przedział [0,1]. Aby dla tak wprowadzonych zbiorów zdefiniować iloczyn czy funkcję potrzebne były nowe spójniki logiczne, których argumentami są dowolne liczby z przedziału jednostkowego. Podczas referatu omówione zostaną takie uogólnienia koniunkcji i alternatywy jak norma i konorma trójkątna oraz uninorma. Wymienione spójniki zostaną również omówione w przypadku, gdy przedział [0,1] zastąpimy kratą (m.in. kratą przedziałów).

Comments are closed.