Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 34746

May 31, 2017, Dr. Wojciech Kozioł, Zastosowanie schematów konotacyjnych w przetwarzaniu języka naturalnego

wkStreszczenie: W referacie przedstawiono informatyczny model opisu schematów konotacyjnych i ich użyteczność w procesie przetwarzania języka naturalnego. Podczas tworzenia wypowiedzi czy to w mowie czy w piśmie, ludzie ograniczeni są w wyborze wyrażeń. Kombinacje wyrazów uzależnione są ściśle ich właściwościami semantycznymi, które definiują sensowność lub bezsensowność wypowiedzi oraz regułami gramatycznymi określającymi poprawną składnię wypowiedzi w danym języku. Wybór odpowiednich wyrazów podczas tworzenia wypowiedzi nie jest zatem przypadkowy i zależy od innych wyrazów występujących w zdaniu. Taki proces wzajemnej łączliwości wyrazów nazywany jest ich konotacją. Konotacja wyrazów wyrażana jest w postaci schematów konotacyjnych (walencyjnych). W modelach tych główną rolę pełnią czasowniki, które przesądzają o mniej lub bardziej rozbudowanym schemacie składniowym. Czasownik konotuje w zależności od znaczenia leksykalnego jeden lub więcej członów podrzędnych w postaci rzeczownika lub zaimka według klucza semantycznych cech selekcyjnych. Powstaje w ten sposób dwuczłonowa relacja – wymagania czasownika spotykają się w określonych kategorialnie ramach z cechami rzeczownika.

Comments are closed.