Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 2
Total: 35289

June 14, 2017, Dr Krzysztof Pancerz, “Aktualny stan prac nad systemami informatycznymi ‘Ontologia OWL miejscowości w Polsce’, CLAPSS, eASDi “

kpancerzStreszczenie: Celem referatu jest prezentacja informacji o aktualnie realizowanych pracach przy tworzeniu systemów informatycznych „Ontologia OWL miejscowości w Polsce”, CLAPSS, eASDi. Przedstawione zostanie przeznaczenie tworzonych systemów, ich aktualna funkcjonalność oraz plany dalszego rozwoju. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na system klasyfikacji i predykcji danych CLAPSS. Omówiona zostanie funkcjonalność generowania rozmytych drzew decyzji oraz wiążąca się z tą funkcjonalnością możliwość współpracy systemu CLAPSS z systemem PNES przeznaczonym m.in. do modelowania klasyfikatorów przy użyciu różnych typów rozmytych sieci Petriego.

Comments are closed.