Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 34746

June 28, 2017, mgr inż. Jarosław Szkoła, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, “Wybrane metody przetwarzania obrazu dla potrzeb sterowania robota mobilnego”

Streszczenie: Na seminarium przedstawione zostaną najpopularniejsze metody przetwarzania obrazu w zakresie detekcji wybranych cech, klasyfikacji (kaskadowe klasyfikatory Haara, sieci konwolucyjne), detekcji ruchu. Przedstawione zostaną również propozycje nowych podejść do analizy obrazu, mające zapewnić lepszą jakość i efektywność klasyfikacji. Omówiony zostanie od strony technicznej projekt robota mobilnego, z uwzględnieniem dedykowanych rozwiązań programowo-sprzętowych.

Comments are closed.