Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 46560

2017

Selected publications in 2017

Proceedings of international conferences

 1. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Fuzzy Petri Nets and Decision Support Systems. In Proc. XXX International Conference on PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU 2017), Vilno, Lituania, August 14-19, 2017, pp. 118 (abstract).
 2. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Petri Nets and PNeS in Modeling and Analysis of Concurrent Systems. In: Proc. Int. Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2017), Warsaw, Poland, September 25-27, 2017, Warsaw University, 2017, pp. 1-12.
 3. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Fuzzy Petri Nets Over Interval Triangular Norms, Proc. 2nd Int. Symposium on Fuzzy and Rough Sets, ISFUROS 2017, October 24-26, 2017, Varadero, Cuba, UCLV’s publishing house. ISBN 978-959-312-258-0.
 4. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Fuzzy Petri Nets with Linear Orders for Intervals, Proc. 6th Int. Conference on the Theory and Practice of Natural Computing, TPNC 2017, December 18-20, 2017, Prague, Czech Republic, Lecture Notes in Computer Science 10687, Springer, 2017, pp. 150-161.

Indexed in Web of Science

 1. Suraj, Z., Grochowalski, P., Bandyopadhyay, S.: Flexible Generalized Fuzzy Petri Nets for Rule-based Systems. In: Proc. 5th Int. Conference on the Theory and Practice of Natural Computing (TPNC 2016), December 12-13, 2016, Sendai, Japan, Lecture Notes in Computer Science 10071, Springer, 2016, pp. 196-207. (Ukazała się w WoS w 2017 r.).
 2. Paja W. (2018) Generational Feature Elimination to Find All Relevant Feature Subset. In: Czarnowski I., Howlett R., Jain L. (eds) Intelligent Decision Technologies 2017. IDT 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 72. Springer, Cham, pp. 140-148.
 3. Paja W., Pancerz K. (2017) Feature Selection Methods Applied to Severe Brain Damages Data. In: Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (eds) Proc. of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, vol 11. Annals of Computer Science and Information Systems, IEEE, pp. 199-202

Articles indexed in Scopus

 1. Pancerz, K., Grochowalski, P.: From Unstructured Data Included in Real-Estate Listings to Information Systems over Ontological Graphs. In: Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies (IDT’2017), Zilina, Slovakia, July 5-7, 2017, pp. 303-308.

Book chapters in monographs in Polish

 1. Garwol, K.: Prywatność w sieci w ujęciu przepisów prawa i analiz badawczych, [w:] (red.) Tomaszycki K., Gwoździewicz S., Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Warszawa, 2017, s. 19-32

Articles in domestic journals

 1. Garwol K.: Wpływ digitalizacji życia na pogorszenie stanu zdrowia młodego człowieka [w:] (red.) Walat W., Lib W., Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 2/20/2017, Rzeszów, 2017, s. 278-283.
 2. Garwol K.: Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] (red.) Piecuch A., Dydaktyka Informatyki Nr 12(2017), Rzeszów, 2017, s. 51-56.

Other

 1. Grochowalski, P, Pancerz, K., Suraj, Z.: The first step toward development of a computer tool for Petri nets over ontological graphs, Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 27-29 IX 2017, s. 32. (abstract).
 2. Suraj, Z., Garwol, K., Grochowalski, P.: „Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika”, Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 27-29 IX 2017, s. 60. (abstract).
 3. Suraj, Z., Grochowalski, P.: System ekspertowy oparty na rozmytych sieciach Petriego i jego zastosowanie w dziedzinie marketingu, Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 27-29 IX 2017, s. 60-61. (abstract).
 4. Suraj, Z., Grochowalski, P.: Sieci Petriego i system PNeS w modelowaniu systemów współbieżnych, II Konferencja Naukowa „Współczesne Oblicza Informatyki, Jarosław, 12 października 2017, s. 12 abstract).
 5. Pancerz, K., Grochowalski, P., Paja, W.: Two Simple Models of Petri Nets over Ontological Graphs: Extended Abstract. In: Proceedings of the International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2017), Warsaw, Poland, September 25-27, 2017.
 6. Paja, W., Pancerz, K.: Feature Selection Methods Applied to Severe Brain Damages Data. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Prague, Czech Republic, September 3–6, 2017, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 11, PTI, Warsaw, pp. 199-202.
 7. Pancerz, K., Grochowalski, P., Paja, W.: Two Simple Models of Petri Nets over Ontological Graphs: Extended Abstract. In: Proceedings of the International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2017), Warsaw, Poland, September 25-27, 2017.

Selected conferences in 2017

International foreign conferences

 1. XXX International Conference on PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU 2017), Vilno, Lituania, August 14-19, 2017. Paper: “Fuzzy Petri Nets and Decision Support Systems”.
 2. 6th International Conference on the Theory and Practice of Natural Computing TPNC 2017 Prague, Czech Republic December 18-20, 2017. Paper: “Fuzzy Petri Nets with Linear Orders for Intervals”.
 3. 2nd International Symposium on Fuzzy and Rough Sets (ISFUROS 2017), October 24 – 27, 2017, Varadero, Cuba. Paper: “Fuzzy Petri Nets Over Interval Triangular Norms”.
 4. 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems 7th International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications, Praga, Czechy, 3-6 wrzesień 2017, Paper: “Feature Selection Methods Applied to Severe Brain Damages Data”.
 5. 9th International Conference on Intelligent Decision Technologies (IDT-17), Vilamoura, Portugalia, 21-23 czerwca 2017, Paper: “Generational Feature Elimination to Find All Relevant Feature Subset”.

International conferences in Poland

 1. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, 11-12 maja 2017 r., Wrocław.
 2. III Konferencja Matematyczno-Informatyczna pt. Congressio-Mathematica, 27-29 września 2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika.

Domestic conferences

 1. Konferencja naukowa pt. Śladami Kobiet w matematyce – w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej, 22.06-24.06.2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Portal biograficzno-naukowy – Matematycy i Informatycy Podkarpacia +.
 2. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Instytucje dla zintegrowanego rozwoju, 21.09-22.09.2017, Rzeszów, tytuł referatu: Komputeryzacja pracy a wzrost bezrobocia.
 3. III Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 27 – 29 września 2017, Rzeszów. Papers: “System ekspertowy oparty na rozmytych sieciach Petriego i jego zastosowanie w dziedzinie marketingu”, “Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika”, “The first step toward development of a computer tool for Petri nets over ontological
 4. II Konferencja naukowa „Współczesne Oblicza Informatyki” , Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, 12-13 października 2017. Paper: “Sieci Petriego i system PneS w modelowaniu systemów współbieżnych”.
 5. III Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio-Mathematica”, Rzeszów, Polska, 27-29 września 2017, Paper: „Pokolenia drzew i reguł decyzji jako metoda rankingu i selekcji atrybutów istotnych”.

Comments are closed.