Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 46560

2009

Books (in English)
Delimata, P., Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: Inhibitory Rules in Data Analysis. A Rough Set Approach, Studies in Computational Intelligence, Vol. 163, Springer – Verlag, Berlin, 2009.


Special issues
Burkhard, H.-D., Czaja, L., Lindemann, G., Penczek, W., Salwicki, A., Schlingloff, H., Suraj, Z. (Eds.): Special Issue on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2008), Gross Vaeter See, Germany, September 29 – October 1, 2008, Fundamenta Informaticae, Vol. 93 (1-3), 2009, IOS Press, Amsterdam, pages 352.
Book Chapters
Garwol, K.: Internetowe poszukiwania miłości, czyli samotni w sieci w (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, red. Wojciech Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 245–257.

Garwol, K.: E-learning jako metoda wspomagająca kształcenie w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Technologie informacyjne w zastosowaniach, red. Grudniewski, T., Olchowik, J.M., Wydawnictwo PSW, Biała Podlaska 2009, s. 179–193.

Рыцар. Б.Е.: Новый подход к декомпозиции булевых функций. 4. Неразделительная декомпозиція: метод p,q-разбиения. Кибернетика и системний анализ, № 3, 2009, с. 15–41.

Rytsar B.Y.: A New Approach to the decomposition of Boolean Functions. IV. Non-disjoint decomposition: the method of p, q-partitions, Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, May 2009, Vol. 45, no. 3, pp. 340–364.

Wajs, W., Wojtowicz, H., Wojtowicz, J.: Klasyfikacja odcisków palców przy użyciu algorytmów inteligencji obliczeniowej w diagnostyce medycznej, [w:] Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, red. Zdzisław Kowalczuk, Gdańsk Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. (Automatyka i Informatyka: technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka; Vol. 6), s. 251-–258.
Articles
Journals from List of Institute for Scientific Information
Delimata, P., Suraj, Z.: Reducts Evaluation Methods Using Lazy Algorithms. In: P. Wen, Y. Li, L. Polkowski, Y. Yao, S. Tsumoto, G. Wang (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT 2009, Gold Coast, Australia, July 14-16, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5589, Springer-Verlag, Berlin, 2009, pp. 120–127.

Grochowalski, P., Pancerz, K.: The Outline of Ontology for the Rough Set Theory and its Applications, Fundamenta Informaticae, Vol. 93, Nos. 1-3, IOS Press, Amsterdam, 2009, 143–154.

Grzymała-Busse, J., Rząsa W.: Local Approximations. In: H. Yin, E. Corchado (Eds.) Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2009 – 10th International Conference, Burgos, Spain, September 23-26, 2009, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5788. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2009, pp. 9–16.

Moshkov, M., Skowron, A., Suraj, Z.: On Minimal Inhibitory Rules for Almost All k-Valued Information Systems, Fundamenta Informaticae, Vol. 93, Nos. 1-3, IOS Press, Amsterdam, 2009, 261–272.

Skowron, A., Bazan, J., Wojnarski, M.: Interactive Rough-Granular Computing in Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5909, Springer-Verlag, Berlin, 2009, pp. 92–97.

Suraj, Z.: Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach. In: H. Sakai, M. Chakraborty, A. Ella Hassanien, D. Slęzak, W. Zhu (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, RSFDGrC2009, Delhi, India, December 16-18, 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5908, Springer-Verlag, Berlin, 2009, pp. 12–19., 2
Polish Journals
Garwol, K.: Czynniki determinujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Rynki Przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. Część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (NR 544), Ekonomiczne Problemy Usług (NR 35), Szczecin, 2009, s. 39–52.

Pardel, P.: A survey of augmented reality important issues, Studia Informatica / Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Informatyka, Quarterly, Volume 30, Number 1 (82), 2009, 35–64.

Pardel, P.: Image based lighting in augmented reality environment, Studia Informatica / Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Informatyka, Quarterly, Volume 30, Number 4(87), 5–22.
Articles in Edited Books
Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On approximate Petri nets with fuzzy operators in data classification process, A. Wakulicz-Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 53–61.
Proceedings of International Conferences
Bazan, J.: Case-based Planning of Treatment Based on Data Sets and Domain Knowledge, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 21.

Bazan, J., Buregwa-Czuma, S.: Behavioral Pattern Identification in Analyzing of Time Series Gene Expression Data, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 22.

Delimata, P., Suraj, Z.: Algorithm for Feature Subsets Quality Boosting, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2009), Kraków-Przegorzały, September 28-30, 2009, Warsaw University, pp. 134–141.

Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Approximate Petri Nets with Fuzzy Operators in Data Classification Process, A. Wakulicz-Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 53–61.

Fryc, B., Suraj, Z.: Approximate Petri nets as a modelling tool of approximate reasoning, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 31.

Grzymała-Busse, J.W., Hippe, Z., Rząsa, W., Vasudevan S.: A Valued Tolerance Approach to Missing Attribute Values in Data Mining, in L. Lo-Bello, G. Ianizzotto (Eds.), Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Human System Interaction, HSI 2009, pp. 220–227.

Pardel, P.: Augmenting Reality Using Image Based Lighting And High Dynamic Range Images, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, Poland, November, 6 – 10, 2009, p. 53.

Romanowski, P.: Deleting Nodes from a Binary Search Tree, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, Poland, November 6-10, 2009, p. 59.

Romanowski, P.: Analysis of Chronologically Arranged Data Extension, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, Poland, November 6-10, 2009, p. 58.

Rytsar B.: Boolean Functions Minimization on Patterns, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2009), Vol. 2, Kraków-Przegorzały, September 28-30, 2009, Warsaw University, Poland, pp. 526–537.

Suraj, Z.: Rough Set Methods for Knowledge Discovery and Process Mining, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 71.

Suraj, Z., Garwol, K., Grochowalski, P.: Bibliographical database RSDS: a new version of the system, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 72.

Suraj, Z., Garwol, K., Grochowalski, P.: The bibliographical database RSDS – ontological approach, in: Proceedings of the Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics (FENS 2009), Rzeszów University, 7 – 9 May 2009, Rzeszów, 2009, p. 8 (abstract).

Suraj, Z., Grochowalski, P., Garwol, K., Pancerz, K.: Toward Intelligent Searching the Rough Set Database System (RSDS): An Ontological Approach, in: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2009), Kraków-Przegorzały, September 28-30, 2009, Warsaw University, pp. 574–581.

Suraj, Z., Pancerz, K., Garwol, K., Grochowalski, P.: The bibliographical database RSDS – ontological approach, Book of Abstracts, Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, 7-9 May, 2009, p. 10.
Suraj, Z., Pancerz, K, Grochowalski, P.: Information versus knowledge in a bibliographical database RSDS, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, November 6-10, 2009, p. 73.

Wajs, W., Wojtowicz, H., Wojtowicz, J.: Klasyfikacja odcisków palców przy użyciu algorytmów inteligencji obliczeniowej w diagnostyce medycznej, Diagnostyka Procesów i Systemów, Gdańsk 2009.

Wajs, W., Wojtowicz H., Wojtowicz J.: Simulation of electrohydrodynamic phenomenon using computational intelligence algorithms, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, Poland, November 6-10, 2009, p. 77.

Comments are closed.