Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 46560

2011

Book Chapters
Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Discovering Patterns of Collaboration in Rough Set Research, A. Wakulicz-Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 109-117.

Suraj, Z., Grochowalski, P.: O reprezentacji wiedzy i metodach automatycznego wyszukiwania informacji w bibliograficznych bazach danych. A. Wakulicz-Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 253-262.

L. H. Haber, K. Garwol.: Informatycy wobec patologii w społeczeństwie sieci. Wybrane aspekty [w:] S. Patrycki (red.) Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2011, s. 100-113.

Romanowski, P.: „Time Series Data Extension in Rough Set Methods”, INFOS 2011 International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, materiały pokonferencyjne: Business and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems, ITHEA 2011, s. 81-90.

Monograph Editing:
Yao, J-T., Ramanna, S., Wang, G., Suraj, Z.: (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT-2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, s. 771.
Articles:
Journals from ISI Master Journal List:
Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Pawlak Collaboration Graph and Its Properties, in: S. Kuznetsov, D. Ślęzak, D. Hepting, B. Mirkin (Eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, RSFDGrC2011, Moscow, Russia, June 25-27, 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6743, Springer-Verlag, Berlin 2011, s. 365-368.

Suraj, Z, Grochowalski,P.: RoSetOn: The Open Project for Ontology of Rough Sets and Related Fields In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT-2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011,s. 414-419.

Suraj, Z., Pancerz, K.: Synthesis of Synchronized Concurrent Systems Specified by Information Systems. In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT-2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, s. 626-635.

Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Discovering Patterns of Collaboration in Rough Set Research: Statistical and Graph-Theoretical Approach. In: J-T. Yao, S. Ramanna, G. Wang, and Z. Suraj. (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology, RSKT-2011, Banff, Canada, October 9-12, 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6954, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, s. 238-247.

K. Garwol: Negatywny wpływ technologii teleinformatycznej na obywateli społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 650. Ekonomiczne problemy usług nr 67. Droga dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom I., Szczecin 2, s. 245 – 253,

Dominik Ślęzak, Andrzeaj Janusz, Wojciech Świboda, Hung Son Nguyen, Jan G. Bazan and Andrzej Skowron: Semantic Analitics of PubMed Content, Lecture Notes in Computer Science 7058, Springer 2011, s. 63 -74.

Wajs Wiesław, Wojtowicz Hubert, Wojtowicz Jolanta: Fingerprint Classification Using Computational Intelligence Algorihms in Medical Diagnostics, Bio-Algorithms and Med-Systems, Jagiellonian University Medical College, Księgarnia Akademicka, ISSN 1895-9091, ISSN 1896-530X (wersja elektroniczna), no.14, 2011 s. 95 – 100.

Wojtowicz Hubert, Wajs Wiesław: Metody Rozpoznawania Wzorców Obrazów w Analizie Wskaźników Dermatoglificznych Zespołu Downa, Pomiary Automatyka Kontrola, ISSN 0032-4140, no. 9, 2011, s.1000 – 1004.

Polish Journals
Bober D., Kęsik J, Kopniak P.: Problems of implementation a geo-distributed data aquisition system for agricultural researches., Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 36, No. 3-4, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011.

Bober D., Laskowski M., Kęsik J.: Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers. In: Polish Association for Knowledge Management, Series: Studies & Proceedings No. 42, 2011, Bydgoszcz 2011, s. 5-15.

P. W. Pardel: Oświetlanie obiektów wirtualnych z wykorzystaniem obrazów o rozszerzonej dynamice (HDR) w środowisku rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica / Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Informatyka, Quarterly, Volume 32, Number 1A(94), 2011, s. 43-53.

K. Garwol: Negatywny wpływ technologii teleinformatycznej na obywateli społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 650. Ekonomiczne problemy usług nr 67. Droga dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom I., Szczecin 2011, s. 245 – 253.

Other International Journals:
А. А. Провотарь, О. А. Провотарь, А.Я. Мушак: Нечеткие спецификации логического вывода в системе ГОМЕОПАТ // Доповіді НАН України. – 2011. – №10. – С.85-89

Other Publications:
Мушак А. Я: Завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інтернет-технології та ресурси”. Лабораторний практикум для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, напряму підготовки 0201 „Культура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 48.

Proceedings of Polish Conferences:
Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Pawlak Collaboration Graph of the Second Kind and Its Properties, in: M. Szczuka, L. Czaja, A. Skowron, M. Kacprzak. (Eds.), Proceedings of the Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2011), Pułtusk, September 28-30, 2011, Białystok University of Technology, pp. 512-522.

Suraj, Z., Grochowalski, P., Lew, Ł.: Discovering Patterns of Collaboration in Rough Set Research, A. Wakulicz – Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 109-117.

Suraj, Z., Grochowalski, P.: O reprezentacji wiedzy i metodach automatycznego wyszukiwania informacji w bibliograficznych bazach danych, A. Wakulicz – Deja (red.): Systemy Wspomagania Decyzji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 253-262.

Kozioł, W.: Obrazowanie gestów języka migowego, materiały konferencyjne, Techniki przetwarzania obrazu TPO 2010, VI Sympozjum naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010, s. 244-252.

Other Scientific Articles:
Buregwa-Czuma, S., Garwol, K.: Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, [w:] W. Furmanek (red.), A. Piecuch (red.), Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów 2011, s. 30-38.

Comments are closed.