Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 42125

29.03.2013, prof. Zbigniew Suraj, Instytut Informatyki UR, On new methodology in Generalized Fuzzy Petri Nets

Streszczenie. Niedawno zaproponowane zostały dwie nowe klasy rozmytych sieci Petriego. Pierwsza z nich, zwana uogólnione rozmyte sieci Petriego, rozszerza klasyczne rozmyte sieci Petriego poprzez wprowadzenie do tego modelu trzech wymienialnych operatorów z rodziny t- oraz s-norm. Operatory te zastępują w odpowiedni sposób operacje minimum, mnożenia algebraicznego i maksimum, używane podczas definiowania dynamiki klasycznych rozmytych sieci Petriego. Druga klasa, zwana parametryzowane rozmyte sieci Petriego, ma cechy uogólnionych rozmytych sieci Petriego oraz możliwości parametryzowanych t- i s-norm. Obydwa modele są nie tylko bardziej odpowiednie w reprezentowaniu wiedzy, ale przede wszystkim są bardziej elastyczne, a przez to i bardziej wygodne w modelowaniu procesu wnioskowania przybliżonego przy użyciu tego rodzaju sieci. Celem niniejszego referatu jest próba przedstawienia opisu procesu wnioskowania w tych dwu modelach opartego na podejściu funkcyjnym. Proponowana metodologia wspomagana jest własną aplikacją o nazwie PNES. Aplikacja ta ułatwia projektowanie omawianych modeli sieciowych oraz umożliwia symulację ich działania, także z uwzględnieniem podejścia funkcyjnego. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostaną przykładem modelu prostego sterownika.

Comments are closed.