Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 46560

2014

Selected publications in 2014

Chapters in monographs in polish

 1. Garwol K., Haber L. H.: Sieci podstawą kształtowania się kapitału relacyjnego w systemie zarządzania firmą, [w:] R. Sobiecki (red.), Gospodarka w sieciach relacji, Lublin 2014, s. 97-105.
 2. Garwol K.: Praca przy komputerze a pogorszenie stanu zdrowia użytkowników, [w:] Juraj Sitáš (red.) i in., Celoživotné vzdelávanie v BOZP, Nitra 2014, s. 50-56.

Philadelphia list

 1. Suraj, Z., Grochowalski, P.: About new version of RSDS system, Fundamenta Informaticae (special issue after CSP’2013), Vol. 135, No. 4, IOS Press, Amsterdam, 2014, 503-519.

Journals from the list B

 1. Garwol, K.: Język Internetu i SMS-a, zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego [w:] W. Walat (red.), W. Lib (red.), Edukacja-Technika-Informatyka, Rzeszów 2014, s. 322-327.
 2. Maciura, Ł., Lasek, P., Iwanicka-Maciura, A.: Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014.
 3. Maciura, Ł.: Dyskretyzacja z nadzorem  tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU), Przegląd Elektrotechniczny, 2014.

Indexed in Web of Science

 1. Lasek, P.: CDM: A Prototype Implementation of the Data Mining JDM Standard, Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 30–July 4, 2014, Brunów, Poland. Springer International Publishing, 2014.

Proceedings of international conferences

 1. Lasek, P., Lasek, K.: Relative Constraints as Features, Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014), Chemnitz, Germany, 2014, September 29-October 1, volume 245 of Informatik-Bericht, Humboldt University, 2014.
 2. Lasek, P.: C-NBC: Neighborhood-Based Clustering with Constraints, Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014), Chemnitz, Germany, 2014, September 29-October 1, volume 245 of Informatik-Bericht, Humboldt University, 2014.
 3. Suraj, Z., Lasek, A., Lasek, P.: Inverted fuzzy implications in approximate reasoning, The Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014), Chemnitz, Germany, September 29-October 1, 2014,  Informatik-Bericht Nr. 245, Humboldt-Universitaet zu Berlin, pp. 237-244.
 4. Suraj, Z., Lasek, A.: Toward Optimization of Approximate Reasoning Based on Rule Knowledge, Yunfei Chen, Xiaodong Liu, Chunlei Ji, Qiang Sun, Yuan Ren, Xin Wang (Eds.), Proc. of the 2014 2nd International Conference on Systems and Information (ICSAI 2014), November 15-17, 2014, Shanghai, China, IEEE Systems, Man & Cybernetics Society, IEEE Catalog Numbers: CFP1473R-CDR ISBN: 978-1-4799-5457-5, pp. 281-285.
 5. Wojtowicz H., Wojtowicz J., Wajs W., The Design of Knowledge-Based Medical Diagnosis System for Recognition and Classification of Dermatoglyphic Features, Intelligent Information and Database Systems – 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Springer 2014, Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-319-05457-5.

 

Selected talks and presentations in 2014

Domestic conferences

 1. Ł. Maciura: XIII Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie” 18 – 22.05.2014, „Dyskretyzacja z nadzorem  tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)”.
 2. Ł. Maciura: XIII Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie” 18 – 22.05.2014, „Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych”).

International conferences in Poland

 1. K. Garwol, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym”, 18-19 marca 2014 r., Dąbrowa Górnicza, „Uzależnienia od współczesnej technologii teleinformatycznej”.
 2. K. Garwol, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ”Edukacja-Technika-Informatyka”, 23-24 września 2014, Rzeszów, „Język Internetu i SMS-a, zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego”.
 3. P. Lasek, The Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2014, Brunów, Poland, “CDM: A prototype implementation of JDM Standard”.

International foreign conferences

 1. P. Lasek, 23th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014), Chemnitz, Germany, “C-NBC: Neighborhood-Based Clustering with Constraints”.
 2. P. Lasek, 23th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014) Chemnitz, Germany, “Relative Constraints as Features”.
 3. Z. Suraj, 23th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014), Chemnitz, Germany, September 29-October 1, 2014, “Inverted fuzzy implications in approximate reasoning”.
 4. Z. Suraj, the 2nd International Conference on Systems and Information  (ICSAI 2014), November 15-17, 2014, Shanghai, China, “Toward Optimization of Approximate Reasoning Based on Rule Knowledge”.
 5. Z. Suraj, the Fourth International Conference of Students and Young Scientists „Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics“ (TAAC 2014), November 24-28, 2014, Kiev, Ukraine,  “Rough Sets in Data Mining”.

Comments are closed.