Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 2:00 - 3.30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Visit counter

Online: 1
Total: 62626

petri nets

29.03.2013, prof. Zbigniew Suraj, Instytut Informatyki UR, On new methodology in Generalized Fuzzy Petri Nets

Streszczenie. Niedawno zaproponowane zostały dwie nowe klasy rozmytych sieci Petriego. Pierwsza z nich, zwana uogólnione rozmyte sieci Petriego, rozszerza klasyczne rozmyte sieci Petriego poprzez wprowadzenie do tego modelu trzech wymienialnych operatorów z rodziny t- oraz s-norm. Operatory te zastępują w …

25.03.2013, dr inż. Piotr Lasek, Instytut Informatyki UR, “Sieci Petriego w Snoopy – wprowadzenie do analizy sieci biologicznych”

prezentacja

Modelowanie i synteza układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego

dr Inż. Lesław Gniewek , Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
“Modelowanie i synteza układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego”
plakat
prezentacja

PNES: system graficzny do wspomagania projektowania i symulacji logicznych sieci Petriego, prof. UR, dr hab. Zbigniew Suraj, Instytut Informatyki UR