Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 55851

petri nets

29.03.2013, prof. Zbigniew Suraj, Instytut Informatyki UR, On new methodology in Generalized Fuzzy Petri Nets

Streszczenie. Niedawno zaproponowane zostały dwie nowe klasy rozmytych sieci Petriego. Pierwsza z nich, zwana uogólnione rozmyte sieci Petriego, rozszerza klasyczne rozmyte sieci Petriego poprzez wprowadzenie do tego modelu trzech wymienialnych operatorów z rodziny t- oraz s-norm. Operatory te zastępują w …

25.03.2013, dr inż. Piotr Lasek, Instytut Informatyki UR, “Sieci Petriego w Snoopy – wprowadzenie do analizy sieci biologicznych”

prezentacja

Modelowanie i synteza układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego

dr Inż. Lesław Gniewek , Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
“Modelowanie i synteza układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego”
plakat
prezentacja

PNES: system graficzny do wspomagania projektowania i symulacji logicznych sieci Petriego, prof. UR, dr hab. Zbigniew Suraj, Instytut Informatyki UR