Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 11:30 AM - 1:30 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 55851

sequential bayesan updating

dr inż. Roman Szostek, Zakład Metod Ilościowych, Wydział Marketingu i Zarządzania PRz, “Link prediction based on sequential bayesian updating in a terrorist network”

rs

Streszczenie. Referat dotyczy problemu prognozowania terrorystycznych powiązań w złożonej sieci społecznej. Proponowane rozwiązanie problemu wykorzystuje podejście probabilistyczne.…